Organisatorische Adoptie

Met ITRP kunnen de medewerkers snel aan de slag. Maar tussen kunnen en doen bestaat vaak een verschil. Dit is waar adoptiemanagement om de hoek komt kijken. Het werken volgens standaardprocessen vergt een verandering. Om deze goed te managen werken wij met een standaard aanpak waarmee we adoptie versnellen en doelstellingen eerder bereiken.

Onderdeel van deze aanpak bestaat uit een beproefde methode die door middel van een intu├»tieve en effici├źnte meting het ontastbare tastbaar maakt. Interventies om de adoptie en borging te versnellen, kunnen hierdoor eerder en effectiever plaatsvinden.

Wat levert adoptiemanagement op?
+ snellere adoptie & acceptatie
+ snellere realisatie doelstellingen
+ effectieve interventies op basis van meting